Kup w przeciągu:

Polityka prywatności

 

 

Oświadczenie o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zawiera informacje na temat przetwarzania danych użytkowników przez MISSNOE. Dotyczy ono wszystkich stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz innych usług i ofert firmy Missnoe by Global Fashion Concept.

Jak można zapoznać się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych: Jak można zapoznać się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych: oferujemy różne możliwości zapoznania się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. W tym rozdziale przedstawiamy podstawowe informacje. Następnie uporządkowaliśmy niniejsze oświadczenie o ochronie danych według tematów istotnych dla użytkowników i odpowiednio podzieliliśmy je na poszczególne rozdziały. Przedstawione poniżej menu wyboru umożliwia bezpośrednie przejście do poszczególnych rozdziałów.

1. Jakie dane przetwarza MISSNOE?

Missnoe  oferuje użytkownikom różnego rodzaju usługi, z których można korzystać na różne sposoby. W zależności od tego, czy użytkownik kontaktuje się z nami online, telefonicznie, osobiście czy w inny sposób, oraz z jakich usług korzysta, przetwarzane są różne dane z różnych źródeł. Wiele z przetwarzanych przez nas danych użytkownik podaje nam sam, korzystając z naszych usług lub kontaktując się z nami, przykładowo gdy się rejestruje i podaje w tym celu swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail czy adres pocztowy. Uzyskujemy także techniczne dane urządzeń i dane dostępu, które są rejestrowane automatycznie podczas interakcji użytkownika z naszymi usługami. Mogą to być przykładowo informacje o urządzeniu użytkownika. Inne dane gromadzimy w ramach własnych analiz danych (np. w ramach badań rynkowych oraz w formie analizy klientów). W razie potrzeby uzyskujemy także dane o użytkownikach od osób trzecich, przykładowo od agencji informacyjnych oraz od dostawców usług płatniczych.Gdy mówimy o „danych użytkownika”, mamy na myśli dane osobowe. Są to wszystkie informacje, za pomocą których jesteśmy w stanie natychmiast lub w kombinacji z innymi informacjami zidentyfikować użytkownika. Przykłady: imię i nazwisko, numer telefonu, numer klienta, numer zamówienia lub adres e-mail użytkownika. Wszystkie informacje, które nie umożliwiają (także w kombinacji z innymi informacjami) identyfikacji użytkownika, są traktowane jako dane niebędące danymi osobowymi. Dane niebędące danymi osobowymi są także nazywane danymi anonimowymi. W razie połączenia danych osobowych użytkownika z danymi anonimowymi wszystkie dane w takim pakiecie są traktowane jako dane osobowe. Jeżeli usuniemy dane osobowe z informacji lub pakietu danych dotyczących użytkownika, wówczas pozostałe dane w tym pakiecie danych nie są już traktowane jako dane osobowe. Procedura ta jestokreślana jako anonimizacja. Zasada generalna: jeżeli prosimy użytkownika o podanie określonych informacji osobistych, użytkownik może oczywiście odrzucić naszą prośbę. To użytkownik decyduje, jakie informacje nam przekazuje. Przypuszczalnie w takiej sytuacji nie będziemy jednak mogli udostępnić użytkownikowi wybranych usług (lub nie będą one dostępne w sposób optymalny). Przykładowo nie możemy dostarczyć paczki bez podania adresu dostawy. Jeżeli w związku z określoną usługą wymagane są jedynie określone informacje (informacje obowiązkowe), informujemy o tym poprzez odpowiednie oznaczenie.

1.1 Dane profilu

Dane profilu to dane osobiste i demograficzne dotyczące użytkownika (tak zwane dane podstawowe) oraz jego indywidualne zainteresowania, o których poinformował on podczas rejestracji swojego konta klienta. Dane profilu obejmują przykładowo:

•Imię i nazwisko użytkownika

•Dane kontaktowe użytkownika

•Preferencje użytkownika, np. dotyczące marek, rodzajów produktów lub stylów

•Dane demograficzne, jak płeć, wiek i miejsce zamieszkania

PZ reguły do informacji obowiązkowych należy imię i nazwisko, adres e-mail i samodzielnie utworzone hasło. Adres e-mail oraz hasło tworzą później dane logowania użytkownika.

Aby możliwe było korzystanie z usług płatnych, o ograniczonym dostępie lub spersonalizowanych, wymagane mogą być także dodatkowe informacje obowiązkowe, na przykład data urodzenia lub płeć (np. aby na podstawie płci móc przekierować użytkownika do odpowiedniej strony sklepu Missnoe ) lub preferowane marki i style ubioru.

Dane profilu mogą także obejmować inne informacje dotyczące użytkownika i jego zainteresowań. Dane te można podać podczas rejestracji lub uzupełnić później. Przykładowo może to nastąpić w sytuacji, gdy użytkownik doda później dobrowolne informacje w swoim profilu lub chce użyć swojego konta klienta do zarejestrowania się w ramach usługi, która wymaga podania dodatkowych informacji obowiązkowych.

1.2 Dane kontaktowe

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami, zapisujemy jego dane kontaktowe. W zależności od tego, w jaki sposób użytkownik się z nami kontaktuje (np. telefonicznie lub pocztą elektroniczną), jego dane kontaktowe mogą zawierać jego imię i nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonu, numery faksu, adresy e-mail, szczegóły dotyczące jego profili w serwisach społecznościowych (przykładowo otrzymujemy ID użytkownika na Facebooku, jeżeli kontaktuje się on z nami przez ten serwis), nazwy użytkownika i podobne szczegóły dotyczące kontaktu.

1.3 Dane zakupów

W przypadku złożenia zamówienia w MISSNOE lub dokonania zakupów na miejscu, przykładowo w sklepie MISSNOE Outlet, zapisujemy dane zakupów użytkownika. W zależności od rodzaju sprzedaży i statusu przetwarzania dane zakupów mogą obejmować następujące informacje:

•Numer zamówienia

•Szczegóły dotyczące zakupionych przedmiotów (nazwa, rozmiar, kolor, cena zakupu itp.)

•Informacje dotyczące sposobu zapłaty

•Adresy dostawy i faktury

•Informacje i komunikację związaną z zakupami (np. oświadczenia o możliwości dokonania zwrotu, reklamacje i informacje dla działu obsługi klienta)

•Status dostawy i zapłaty, np. „uregulowano” lub „wysłano”

•Status zwrotu, np. „sfinalizowano pomyślnie”

•Informacje od usługodawców uczestniczących w realizacji umowy (w razie sprzedaży wysyłkowej przykładowo numery przesyłek w firmie kurierskiej)

1.4 Dane płatnicze

Oferujemy naszym użytkownikom popularne metody zapłaty w handlu online – w szczególności zapłata z góry, karta kredytowa, PayPal lub faktura. W celu realizacji zapłaty zapisujemy dane płatnicze podane przez użytkownika. Pozostałe dane płatnicze uzyskujemy od zewnętrznych dostawców usług płatniczych oraz agencji informacyjnych, z którymi współpracujemy w ramach realizacji zapłaty i weryfikacji wypłacalności. Naszym dostawcom usług płatniczych przekazujemy tylko takie dane, jakie są niezbędne do obsługi płatności.

Dane płatnicze to przykładowo:

•Preferowany sposób zapłaty

•Adres do faktury

•IBAN i BIC lub numer konta i kod banku

•Dane kart kredytowych

•Dane dotyczące wypłacalności

Do danych płatniczych należą także inne informacje, bezpośrednio związane z obsługą płatności i weryfikacją wypłacalności. Dotyczy to przykładowo informacji wykorzystywanych przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych w celu identyfikacji, na przykład identyfikator PayPal (jeżeli użytkownik dokonuje zapłaty poprzez PayPal).

Dane dotyczące wypłacalności składają się z naszych własnych zapisów dotyczących dotychczasowej historii płatniczej użytkownika wobec wszystkich przedsiębiorstw MISSNOE oraz wartości ratingowych uzyskiwanych przez nas od zewnętrznych agencji informacyjnych. Dane dotyczące wypłacalności stanowią informację o wynikach gospodarczych danej osoby. Pomaga to przedsiębiorstwom unikać strat z powodu braku zapłaty, które powstają, gdy klienci nie są w stanie spełnić swoich zobowiązań płatniczych lub nie mogą spełnić ich w terminie. Uwzględnienie danych dotyczących wypłacalności przy wyborze sposobu zapłaty ma także zapobiec oferowaniu naszym klientom sposobów zapłaty, których nie można im zaoferować oraz zaciąganiu przez naszych klientów zobowiązań płatniczych, których nie są oni w stanie zrealizować. Dane dotyczące wypłacalności są standardowo uzyskiwane od tak zwanych agencji informacyjnych. Na podstawie różnych informacji agencje informacyjne wyliczają tak zwaną wartość ratingową, która uwzględnia między innymi istniejące już zobowiązania płatnicze i ew. poprzednie sytuacje braku zapłaty. Wartości ratingowe to obliczone statystycznie wartości szacunkowe dotyczące przyszłego ryzyka braku zapłaty w przypadku danej osoby, przedstawiane w postaci wartości procentowej. Mamy ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez zewnętrzne agencje informacyjne (np. gdy wywiadownie podają nam informacje o niezrealizowanych zobowiązaniach płatniczych).

Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług płatniczych oraz agencjami informacyjnymi następuje w sposób specyficzny dla kraju, aby uwzględnić uwarunkowania i wymogi specyficzne dla danego kraju. W dziale Informacje specyficzne dla krajów można znaleźć informacje o tym, w których krajach współpracujemy z jakimi zewnętrznymi dostawcami usług płatniczych i agencjami informacyjnymi. Podajemy tam także ew. specjalne wskazówki dotyczące ochrony danych, które udostępniamy użytkownikom na polecenie określonych dostawców usług płatniczych i agencji informacyjnych.

1.5 Dane dotyczące zainteresowań

Podczas interakcji użytkownika z naszymi usługami są generowane dane, na podstawie których dowiadujemy się, jakimi treściami, tematami, produktami, rodzajami produktów, markami lub stylami interesuje się dany użytkownik. Przykładowo na podstawie dokonanych zakupów, treści list życzeń oraz wieku użytkownika (o ile posiadamy te informacje), a także w drodze porównania z użytkownikami o podobnych cechach możemy określić, jakimi stylami i kategoriami produktów interesuje się dany użytkownik. Dzięki temu podczas wyszukiwania przez użytkownika możemy wyświetlać w pierwszej kolejności prawdopodobnie najbardziej pasujące produkty.

Oprócz zainteresowań podanych bezpośrednio przez użytkownika możemy określić jego zainteresowania także na podstawie innych zapisywanych przez nas danych. Przykładowo jeżeli użytkownik wielokrotnie odwiedza określony dział Missnoe, możemy w ramach analizy korzystania uzyskanej na podstawie danych dostępu użytkownika określić jego zainteresowania (np. możemy ustalić, iż przypuszczalnie interesuje się on sportem, jeżeli regularnie odwiedza kategorię „odzież sportowa” lub zamawia produkty z tej kategorii).

Ponadto w tym celu otrzymujemy także od naszych zewnętrznych partnerów w zakresie reklamy informacje i statystyki demograficzne (np. wiek, płeć, region), dane urządzenia i dane dostępu oraz zainteresowania naszych użytkowników. Dbamy przy tym o to, aby nasi partnerzy w zakresie reklamy przekazywali do Missnoe wyłącznie zagregowane, zaszyfrowane lub anonimowe dla Missnoe dane, uniemożliwiając nam w ten sposób przypisanie danych do określonej osoby, w szczególności do określonego użytkownika. Informacje te mogą być dla nas pomocne w lepszym zrozumieniu naszych użytkowników, przykładowo w ramach analiz struktury klientów oraz przy segmentacji użytkowników.

1.6 Zawiadomienia, treści rozmów

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami lub z innymi użytkownikami telefonicznie, pocztą, poprzez serwisy społecznościowe, formularze kontaktowe lub w inny sposób w sprawach dotyczących produktów (np. opinie o produktach) oraz w innych sprawach, zapisujemy treści takich zawiadomień.

Treści te możemy przekazywać podmiotowi odpowiedzialnemu za dany temat, na przykład naszym partnerom lub producentom. Na wypadek ewentualnego przekazania do innego przedsiębiorstwa (np. jeżeli użytkownik podał informacje skierowane do producenta danego produktu), użytkownik ma oczywiście możliwość poinformowania nas, iż jego dane mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Missnoe. W takim przypadku albo nie przekazujemy zapytania użytkownika, albo przekazujemy je do podmiotu odpowiedzialnego bez danych osobowych użytkownika, o ile w takiej sytuacji rozpatrzenie danej sprawy jest możliwe.

Jeżeli użytkownik za pomocą przewidzianych do tego celu funkcji przekaże nam zawiadomienia skierowane do innych użytkowników (np. opinie o produktach), możemy je opublikować w ramach naszych usług.

 

1.7 Dane serwisów społecznościowych

Z usługami  Missnoe mogą być zintegrowane funkcje serwisów społecznościowych. Mogą to być usługi komunikatora i tak zwane wtyczki serwisów społecznościowych lub systemy integracji z serwisami społecznościowymi, np. przycisk „Zaloguj przez Facebooka”. Jeżeli użytkownik korzysta z tych funkcji i należy do określonego serwisu społecznościowego, możemy otrzymać od określonych dostawców dane umożliwiające identyfikację użytkownika. Z reguły otrzymujemy od serwisów społecznościowych następujące dane:

•Publiczne informacje profilowe podane przez użytkownika w danym serwisie społecznościowym (np. imię i nazwisko, zdjęcie profilowe)

•Informacje dotyczące typu urządzenia użytkownika

•ID konta profilu użytkownika w danym serwisie (np. ID na Facebooku)

Bez zgody użytkownika nie otrzymujemy od dostawców serwisów społecznościowych żadnych innych danych, umożliwiających identyfikację lub skontaktowanie się z użytkownikiem.

W związku z reklamą na serwisach społecznościowych otrzymujemy z reguły jedynie ogólne informacje demograficzne i związane z zainteresowaniami w celu zwiększenia skuteczności naszych ogłoszeń reklamowych, np. informację o tym, że określone ogłoszenie reklamowe kliknął mężczyzna z Berlina w wieku między 25 a 34 lata, który był zainteresowany zakupami i odzieżą. Te informacje i szacunki pochodzą od danego dostawcy serwisu społecznościowego.

Więcej informacji można uzyskać w warunkach korzystania oraz wskazówkach dotyczących ochrony danych określonego dostawcy usług.

Należy przestrzegać także wskazówek dotyczących przetwarzania danych z serwisów społecznościowych w związku z funkcjami serwisów społecznościowych podanych w dziale „Informacje dotyczące stron internetowych i aplikacji mobilnych”.

Missnoe  korzysta obecnie z usługi komunikatora Messenger serwisu Facebook oraz wtyczek serwisów społecznościowych/systemów integracji następujących serwisów:

•Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Odnośnik do oświadczenia o ochronie danych serwisu Facebook.

1.8 Dane dotyczące lokalizacji

Podczas korzystania z naszych usług do określonych celów zapisujemy także dane dotyczące aktualnej lokalizacji urządzenia użytkownika. Stosujemy przy tym dwie różne technologie.

Jeżeli użytkownik włączył usługę lokalizacji swojego urządzenia dla aplikacji mobilnej, strony internetowej lub innej usługi online Missnoe, Missnoe przetwarza zdefiniowane przez urządzenie użytkownika i udostępnione nam dane dotyczące lokalizacji, aby oferować użytkownikowi usługi powiązane z lokalizacją.

Dodatkowo zapisujemy także dane dotyczące lokalizacji uzyskane na podstawie adresu IP urządzenia użytkownika (z dokładnością do miasta). W tym celu wykorzystywany jest zanonimizowany adres IP, skrócony do trzech znaków. Taki adres IP nie umożliwia identyfikacji łącza internetowego lub urządzenia użytkownika.

Czym jest adres IP?

Dla każdego urządzenia podłączonego do Internetu przydzielany jest wieloznakowy, jednoznaczny numer (przykład: 193.99.144.85). Jest on określany jako adres IP.

Pierwsze trzy znaki adresu IP są z reguły przypisane do określonego regionu lub określonego dostawcy usług internetowych. Dlatego na podstawie adresu IP możliwe jest określenie przybliżonej lokalizacji łącza internetowego.

Procedura ta (tak zwana geolokalizacja) jest stosowana przez nas oraz przez wiele innych sklepów internetowych, na przykład w celu rozpoznawania oszustw, aby wykrywać podejrzane zamówienia (np. w określonych okolicznościach podejrzana może być sytuacja, gdy w ramach zamówienia poprzez konto 

danego użytkownika używany jest adres IP kraju, z którego użytkownik ten dotychczas nie dokonywał zamówień).

1.9 Zdjęcia i inne osobiste treści

Niektóre z naszych funkcji specyficznych dla usługi umożliwiają dzielenie się z nami lub z użytkownikami zdjęciami oraz innymi osobistymi treściami, aby komunikować się z nami lub z innymi użytkownikami lub aby spersonalizować usługi (np. poprzez wczytanie zdjęcia profilowego, korzystanie z opcji wyszukiwania po zdjęciach w aplikacji mobilnej Missnoe lub kontakt z doradcą wizerunkowym ).

1.10 Informacje podawane w ramach akcji promocyjnych i ankiet

Jeżeli uczestnik bierze udział w oferowanej przez Missnoe akcji promocyjnej (np. konkurs) lub ankiecie (np. ankiety dotyczące zadowolenia klientów w ramach badań rynkowych), prosimy go o podanie informacji o jego osobie.

Przykładowo w przypadku konkursu z reguły pytamy o imię i nazwisko oraz adres e-mail, abyśmy w razie wygranej mogli poinformować o tym użytkownika oraz aby zagwarantować, że każdy uczestnik weźmie udział w konkursie tylko jeden raz.

W przypadku niektórych akcji promocyjnych i ankiet możemy prosić także o dodatkowe informacje. Przykładowo może się tak zdarzyć wówczas, gdy akcja jest przeprowadzana we współpracy z partnerem, który potrzebuje informacji o użytkowniku, aby móc udostępnić mu wygraną. W takich przypadkach zawsze oddzielnie informujemy użytkowników o wymaganych danych oraz ich wykorzystaniu przez nas.

1.12 Dane urządzenia i dane dostępu

Podczas korzystania z usług internetowych i mobilnych nieuniknione jest generowanie i przetwarzanie danych technicznych, aby móc udostępniać oferowane funkcje i treści oraz wyświetlać je na urządzeniu użytkownika. Dane te określamy zbiorczo jako „dane urządzenia i dane dostępu”. Dane urządzenia i dane dostępu są generowane przy każdym korzystaniu z usług internetowych i mobilnych. Nie ma przy tym znaczenia, kto jest dostawcą usługi. Dane urządzenia i dane dostępu są przykładowo generowane podczas korzystania z:

•Stron internetowych

•Aplikacji mobilnych

•Newsletterów elektronicznych (tzn. w chwili rejestrowania interakcji użytkownika z newsletterem)

•Usług związanych z lokalizacją

Z jednej strony  Missnoe rejestruje dane urządzenia i dane dostępu w ramach usług internetowych i mobilnych oferowanych przez Missnoe. Z drugiej strony Missnoe może otrzymywać dane urządzenia i dane dostępu w ramach usług internetowych i mobilnych innych przedsiębiorstw, o ile są one partnerami Missnoe w zakresie reklamy lub należą do tych samych sieci reklamowych online (np. „sieć reklamowa Google”). 

Dane urządzenia i dane dostępu obejmują następujące kategorie:

*Ogólnie informacje o urządzeniu, jak typ urządzenia, wersja systemu operacyjnego, ustawienia konfiguracji (np. ustawienia językowe, uprawnienia systemowe), informacje o łączu internetowym (np. nazwa sieci telefonii komórkowej, prędkość połączenia) oraz o używanej aplikacji mobilnej (np. nazwa i wersja aplikacji).

*Dane identyfikacyjne (ID), jak ID sesji, ID pliku cookie, jednoznaczne identyfikatory urządzeń (np. ID reklamy Google, ID reklamy Apple), ID konta podmiotów trzecich (o ile użytkownik korzysta z wtyczek serwisów społecznościowych lub systemów integracji serwisów społecznościowych lub płatności za pomocą PayPal) oraz inne popularne technologie internetowe umożliwiające ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika, jego urządzenia ub określonej instalacji aplikacji mobilnej.

  • Dane dostępu automatycznie przekazywane do serwera internetowego i baz danych z aplikacji mobilnych i przeglądarek internetowych podczas każdej wizyty w Internecie (w ramach tak zwanych zapytań HTTP). Są to ustandaryzowane informacje dotyczące żądanych treści (takie jak nazwa i typ otwieranego pliku) oraz pozostałe informacje związane z dostępem do serwera (na przykład przekazana ilość danych i kody błędów), dotyczące urządzenia użytkownika (np. typ urządzenia, system operacyjny, wersje oprogramowania, identyfikatory urządzeń, adres IP, odwiedzana wcześniej strona i czas wizyty).

2. Do czego MISSNOE wykorzystuje moje dane?

Missnoe  przetwarza dane użytkowników, przestrzegając przy tym wszystkich mających zastosowanie przepisów w zakresie ochrony danych. Oczywiście przestrzegamy przy tym prawa ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dlatego zasadniczo przetwarzamy dane użytkowników wyłącznie w celach objaśnionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych oraz w celach podanych przy zapisywaniu danych. Cele te to przede wszystkim realizacja zakupów oraz udostępnianie, personalizacja, rozwój i bezpieczeństwo naszych usług. Ponadto wykorzystujemy dane użytkowników  także w innych celach, jak rozwój produktów, badania naukowe  oraz badania rynku, w celu optymalizacji procesów biznesowych, zgodnego z zapotrzebowaniem kształtowania naszych usług oraz reklamy spersonalizowanej.

W tym rozdziale informujemy także, na jakiej podstawie ustawowej (podstawa prawna) przetwarzamy dane w ramach poszczególnych celów. W zależności od tego, na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane użytkownika, mogą przysługiwać mu – dodatkowo oprócz zawsze istniejących praw w zakresie ochrony danych, jak prawo do informacji – specjalne prawa w zakresie ochrony danych. 

10. Jakie prawa w zakresie ochrony danych mi przysługują?

W ramach określonych wymogów ustawowych użytkownikowi przysługują następujące ustawowe prawa ochrony danych: prawo do informacji (artykuł 15 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do usunięcia (artykuł 17 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do korekty (artykuł 16 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do przenoszalności danych (artykuł 20 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych (artykuł 77 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do odwołania zgody (artykuł 7 ustęp 3 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) oraz prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (artykuł 21 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). 

Ważne uwagi:

•Aby zapewnić, że przy składaniu wniosku o udzielenie informacji dane użytkownika nie zostaną ujawnione osobom trzecim, należy dołączyć do swojego zapytania składanego pocztą elektroniczną lub tradycyjną odpowiednie potwierdzenie tożsamości.

Wskazówka

Z reguły wystarcza przesłanie zapytania przy użyciu adresu e-mail podanego na koncie klienta.

•Większość informacji na swoim koncie klienta użytkownik może zmienić samodzielnie. We wszystkich innych przypadkach należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

•Zakresy odpowiedzialności organów ds. ochrony danych są uzależnione od siedziby podmiotu odpowiedzialnego. Użytkownik może także zwrócić się do organu ds. ochrony danych w swoim miejscu zamieszkania, który następnie przekaże jego zażalenie do właściwego organu. 

•Jeżeli użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie jego danych, może ją w każdej chwili odwołać. Odwołanie nie ma wpływu na dopuszczalność przetwarzania danych realizowanego przed odwołaniem.

•Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyn sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w celach reklamowych, łącznie z reklamą bezpośrednią (także w formie analizy danych).

•Jeżeli opieramy przetwarzanie danych użytkownika na rozważeniu interesów zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera f rozporządzenia podstawowego o ochronie danych (np. przekazywanie danych dotyczących wypłacalności do zewnętrznej agencji informacyjnej), użytkownik może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych. Składając sprzeciw, należy podać powody, dla których należy zaprzestać przetwarzania danych użytkownika. W razie uzasadnionego sprzeciwu sprawdzamy stan faktyczny i albo wstrzymujemy przetwarzanie, albo je dopasujemy lub podajemy użytkownikowi nasze bezwzględne, podlegające ochronie powody, na podstawie których możemy kontynuować przetwarzanie.

11. Kiedy moje dane zostaną usunięte?

Dane osobowe użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne dla celów wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych. Możemy też przechowywać dane osobowe użytkowników do innych celów, np. dopóki ustawa pozwala nam na dalsze ich przechowywanie do określonych celów, łącznie z obroną roszczeń prawnych.

Jeżeli użytkownik usunie swoje konto klienta, wszystkie zapisane przez nas dane, które go dotyczą, zostaną przez nas usunięte. Jeżeli całkowite usunięcie danych użytkownika jest z przyczyn ustawowych niemożliwe lub niekonieczne, określone dane zostaną zablokowane przed dalszym przetwarzaniem.

Co oznacza zablokowanie?

Zablokowanie danych oznacza zapewnienie, że poprzez ograniczenie praw dostępu oraz inne działania techniczne i organizacyjne dostęp do określonych danych będzie miało zaledwie kilku pracowników. Pracownicy ci mogą wykorzystywać zablokowane dane wyłącznie do zdefiniowanych wcześniej celów (np. w razie kontroli podatkowej w celu przedłożenia w urzędzie skarbowym).

Blokowanie następuje przykładowo w następujących sytuacjach:

•Dane zamówienia i dane płatnicze użytkownika lub dodatkowe dane podlegają z reguły różnym ustawowym obowiązkom przechowywania, np. na podstawie kodeksu handlowego oraz ordynacji podatkowej. Ustawa zobowiązuje nas do przechowywania tych danych w celu kontroli podatkowych oraz audytów finansowych przez okres do dziesięciu lat. Dopiero po tym okresie możemy ostatecznie usunąć dane.

•Także gdy dane użytkowników nie są objęte ustawowym obowiązkiem przechowywania, możemy w dozwolonych przepisami przypadkach odstąpić od natychmiastowego usunięcia i zamiast tego dokonać najpierw zablokowania. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy określone dane mogą być nam potrzebne w celu dalszej realizacji umowy lub dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony prawnej (np. w przypadku reklamacji). Zasadniczym kryterium dotyczącym okresu blokowania są ustawowe terminy przedawnienia. Po upływie określonego terminu przedawnienia dane są ostatecznie usuwane.

W uzasadnionych przepisami przypadkach możliwe jest odstąpienie od usunięcia, jeżeli dotyczy to danych anonimizowanych lub pseudonimizowanych, a usunięcie uniemożliwiłoby lub poważnie utrudniłoby przetwarzanie do celów naukowych i badawczych lub do celów statystycznych.

12. Jak Missnoe chroni moje dane?

Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania SSL (Secure Socket Layer). Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

13. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych i osoby kontaktowe

W związku z rozwojem naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz wdrażaniem nowych technologii mających na celu optymalizację naszych usług mogą być niezbędne zmiany niniejszych informacji dotyczących ochrony danych. Dlatego zalecamy regularne zapoznawanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

14. Informacje specyficzne dla krajów

Sposób przetwarzania przez nas danych może się różnić w zależności od kraju. Poniżej podajemy różnice między poszczególnymi krajami.

14.1 Niemcy

Usługodawcą w zakresie weryfikacji wypłacalności konsumentów w Niemczech jest Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Niemcy.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych firmy Infoscore Consumer Data GmbH w rozumieniu artykułu 14 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych, w szczególności informacje dotyczące celu działalności, celów zapisywania danych, odbiorców danych oraz praw użytkownika w zakresie ochrony danych wobec Infoscore Consumer Data GmbH podano tutaj lub pod adresem https://finance.arvato.com/icdinfoblatt.

14.2 Austria

Usługodawcą w zakresie weryfikacji wypłacalności konsumentów w Austrii jest CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Monachium, Niemcy

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych firmy CRIF Bürgel GmbH w rozumieniu artykułu 14 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych, w szczególności informacje dotyczące celu działalności, celów zapisywania danych, odbiorców danych oraz praw użytkownika w zakresie ochrony danych wobec CRIF Bürgel GmbH podano tutaj: https://www.crifbuergel.de/sites/default/files/documents/informationsblatt_dsgvo.pdf.

14.3 Szwajcaria

Usługodawcą w zakresie weryfikacji wypłacalności konsumentów w Szwajcarii jest CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Monachium, Niemcy

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych firmy CRIF Bürgel GmbH w rozumieniu artykułu 14 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych, w szczególności informacje dotyczące celu działalności, celów zapisywania danych, odbiorców danych oraz praw użytkownika w zakresie ochrony danych wobec CRIF Bürgel GmbH podano tutaj: https://www.crifbuergel.de/sites/default/files/documents/informationsblatt_dsgvo.pdf.

14.4 Holandia

Usługodawcą w zakresie weryfikacji wypłacalności konsumentów w Holandii jest Experian Nederland B.V., Grote Marktstraat 49, 2511 BH Den Haag, Holandia

14.5 Belgia

Usługodawcą w zakresie weryfikacji wypłacalności konsumentów w Belgii jest Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Niemcy.

14.6 Szwecja

Usługodawcą w zakresie weryfikacji wypłacalności konsumentów w Szwecji jest UC AB, Årstaängsvägen 21B, 117 88 Stockholm, Szwecja

14.7 Norwegia

Usługodawcą w zakresie weryfikacji wypłacalności konsumentów w Norwegii jest Experian AS, Karenslyst Alle 8 B, PO Box 5275 Majorstuen, 0303 Oslo, Norwegia

14.8 Finlandia

Usługodawcą w zakresie weryfikacji wypłacalności konsumentów w Finlandii jest Suomen Asiakastieto Oy, Työpajankatu 10 A, 00580 Helsinki, Finlandia

15. Informacje dotyczące plików cookie

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do MISSNOE.

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
MISSNOE używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 
 
 
 
 
 
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium